Sprzeciw od nakazu zapłaty – metoda na odrzucenie niewłaściwie wydanego nakazu zapłaty

Rozkwit gospodarczy, finansowy i technologiczny przyczynił się do znacznego rozkwitu społeczeństw. Zaczęły one wykonywać działania i czynności, których w poprzednich latach nie musiały prowadzić, ponieważ nie było takiej konieczności. W związku z ich pojawieniem się musiały zostać unormowane ich sprawy formalne.

Normowanie prawa cywilnego

dokument

Źródło: pixabay

Jednym z fundamentalnych praw, jakie musiało pozostać uporządkowane i uaktualnione to prawo cywilne. Reguluje ono wszystkie sprawy wiążące się z zawieraniem przez jednostki różnorakich umów a także wszystkie kwestie dotyczące ich podpisania, ważności, wykonywania oraz niedotrzymywania. W aktualnych czasach obywatele nagminnie podpisują umowy z różnorakimi firmami przede wszystkim świadczącymi różne usługi. Spora liczba jednostek ma różnorodne umowy podpisane kilkoma innymi przedsiębiorstwami.

Znajdujące się tu uwagi z witryny (https://kwmediator.pl/ochrona-konsumenta-pomoc-prawna/) to cenne źródło informacji – zapewne Cię zaciekawi, gdyż dotyczy tematyki poruszonej w tym materiale.

Najczęściej dotyczą one dostarczania przez te zakłady różnorodnych środków przekazu jak Internet, telefon czy telewizja. I tak przykładowo każda jednostka chcąca mieć w domu Internet musi podpisać umowę z jednym z operatorów, który go do nich dostarczy. Zazwyczaj umowy te zawierane są na określony czas i potrzebują późniejszego ewentualnego rozwiązania w razie chęci zmiany operatora lub całkowitej rezygnacji z danej usługi.

Odwołanie od nakazu zapłaty

Czasem przytrafia się, że dana jednostka rozwiąże umowę z firmą usługową i nie ureguluje wszystkich rachunków lub nie zostaną one prawidłowo zaksięgowane. W takiej sytuacji może po kilku latach zostać dostarczony nakaz zapłaty razem z odsetkami. Jest to sądowe zobowiązanie kończące postępowanie cywilne.

Zwykle zainteresowane osoby nie mają pojęcia o tym, że takie postępowanie w ogóle się toczyło. Toteż dostając nakaz zapłaty przeżywają bardzo duże zaskoczenie. W takiej sytuacji określona osoba może w ciągu dwóch tygodni od dnia dostania tego nakazu złożyć sprzeciw od zapłaty. Powinno być one złożone pisemnie oraz wystosowane do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zawierać określone uzasadnienie i argumenty które popierają sprzeciw, tak jak w tym przypadku – Warto również, by sprzeciw od nakazu zapłaty miał załączniki z dowodami które potwierdzą wszystkie przywołane okoliczności przeciwko żądaniu zapłaty.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.